Popravni kolokvijum će se održati

u petak 25.8. u 15h u sali E na 4. spratu

Prijavu za kolokvijum pošaljite na mail: raskovicj@ekof.bg.ac.rs