ME - COVID rezultati

 

 

Ulaz u MOODLE: koristite opciju
OPEN LINK IN NEW TAB
Međunarodna ekonomija - šifra - ME
Makroekonomija otvorene privrede - šifra - MOP
Makroekonomski modeli - MAM

SVI MATERIJALI SU DOSTUPNI
NA SAJTU I NA MOODLE PLATFORMI

 

 

 

 

 

Rezultati prvog dela ispita iz Međunarodne ekonomije