a  

 

 


 

The image “http://www.donotenter.com/cool/ucgraphics/animated/uc_anim18.gif” cannot be displayed, because it contains errors. The image “http://www.peter-renner.com/images-2/snail1.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.nazad          

 


.
Strana: Slika Formula Greška:
Treba:

9. Nasuprot tome,
stopa korišćenja
kapaciteta
je
kontraciklična.
Nasuprot tome,
nezaposlenost
je
kontraciklična9    

strana 9, 1.1.6 Otvorenost privrede (7. red) piše - nacionalnom

  treba - domaćem      
28.


U okviru Kruznog toka dohotka,desni stubac: “Deo apsorpcije ukljucuje i kupovinu uvoznih dobara i usluga (s)”. 
Treba (Z)

29    

(strana 29, 2. pasus, 4. red) piše - BNP

  BDP            
29    

(strana 29, 2. pasus, 6. i 8. red)piše - BNP

  BDP            
30     (strana 30, 1. red) piše - neto nacionalni proizvod (NNP)   neto domaci proizvod (NDP)            
31.

raspOkvireni
raspodeljeni

33    

8. red desna kolona
PB = Y – A > 0

 

(TB = Y – A > 0)

           
33     10. red, desna kolona
(PB < 0)
  (TB < 0)            
37   vežbe, 1 zadatak BNP = 5000   BDP            
48

dF/dL = (1 – ?) K? – 1 L- ?
treba dF/dL = (1 – ?) K? L- ?

           
48.

piše F(tK, tL) = (tK)a(tL)1-a = ta+(-1)-aKa-1L-a = tKa-1L-a = tF(K, L)
a treba F(tK, tL) = (tK)a(tL)1-a = t(a+1-a)KaL1-a = tKaL1-a = tF(K, L)

           
53.

slika 3.7  tangenta na proizvodnu funkciju nije paralelna sa linijom amortizacije

58.


U okviru Zlatnog pravila, 4. red iznad formule 3.8 pise: “Odgovarajuca optimalna stopa K/Y…”. 
Treba  - stopa K/L

60    

fusnota
?Y/Y = (1 – ?)?K/K ??L/L + rezidual

 
?Y/Y = (1 – ?)?K/K + ??L/L + rezidual
           
63.

slika 3.16 u zagradi umesto k treba da bude "a"

63.     desni stubac: “Rast rada i kapitala po efektivnom radniku ne prestaje”. 
Treba rast outputa i kapitala            
63.


?k/k = sA – (? + a + n)k


?k/k = sA – (? + a + n)

66    

(A3.3) ...(K/A2)d./dt

  ...(K/A2L)dA/dt            
75    

nagib je  w

  nagib je w!            
66     (A3.5) ...= sf(k) – ?K   ...= sf(k) – ?k            
- 86. 


odeljak 4.3.4. poslednja recenica : "...kao na SLICI 4.2?" treba – 4.13

88    

strana 88, fusnota 14
(4.5) treba da bude (4.4)
(4.6) treba da bude (4.5)

           
98    

strana 98, (A4.12)
U(w – w’, L – L’) = [?(w – w’)1/? + (1 – ?)(L – L’)??]1/?
A TREBA
U(w – w’, L – L’) = [?(w – w’)? /? + (1 – ?)(L – L’)??]1/?

           

103., Okvir 5.2,

 

kada bi se prihod od 1€ ostvario za dve,


treba 100€
106 5.4
Ispod tačke A 
Nadesno od tacke A          
110    

Ukupni deficit = (G1 – T1) + rGD0

  Ukupni deficit = (G1 – T1) + rGD0          
110
5.13

G12


G2

112    

tačka K’ na slici 5.10

  treba da bude A’            
114    

fusnota 16
G1 + G2/(1 + r) + [(rg – r)/(1 + r)]G1 = T1 + T2/(1 + r) + [(rg – r)/(1 + r)]

  G1 + G2/(1 + r) + [(rg – r)/(1 + r)]G1 = T1 + T2/(1 + r) + [(rg – r)/(1 + r)]T1

           
119    

5.9

  5.8            
120     C1   Ci            
120     formula posle jednacine 5.9   vrednost firme na kraju perioda t = 1 ne treba izjednaciti sa 0            
129    

okvir 6.3 (6. red) pise 6.7

  6.6            
130 6.7
brojevi na y-osi - 0-30
0-300 

137    

strana 137, fusnota 12
MPK = Y/K =

  ... MPK = dY/dK = ...            
141    

okvir 6.7
(6.5)
(6.6)

  (6.4)
(6.5)
           
147    

(A6.4) umesto treceg u(C2)
(A6.6) umesto prvog u(C2) u brojiocu

    (A6.7) umesto u(C2) u brojiocu prvog sabirka
    recenica izmedju formula A6.7 i A6.8umesto
    (1 + r)2u”(C2)


 

treba u(C2)
umesto (1 + r)2u”(C2) treba u(C2)
u(C2)
(1 + r)na kvadratu”(C2)


           
148     strana 148, (A6.11)
umesto domega1
  domega            
155,Okvir 7.1     formula nominalnog deviznog kursa  

S=(S1)w1(S2)w2(S3)w3...(Sn)wn

           
155    

Kao i do sada, negativni predznak označava da rast realnog deviznog kursa s,

  treba ?            
158    

slika 7.4   !00

  100            
188, Okvir 8.4     Druga kolona - stope rasta realnog BNP   treba BDP            
255 11.7
Što je multiplikator linija   Što je multiplikator veći linija258
11.13  B  c-bar

289


pi=pibar - alfa (Y-Ybar)

pi=pibar + alfa (Y-Ybar)

377
15.5 15.6 ista 15.6 treba druga formula403


privredni rast i nezaposlenost nisu korelirani
privredni rast i nezavisnost CB nisu korelirani

502


Na Slici 20
Na Slici 20.1


547    

zadatak 6
100(1 + 0.05)
100(1 + 0.05)

  100/(1 + 0.1)
100/(1 + 0.01)
           
548

prepisano resenjezadatka 2
poglavlje 10, zadatak 4, Y=9400, i=9% 


 

Poslednja izmena: Wednesday, 08 March 2006