O investicijama ...

Home

Znači, u makroekonomiji investicije nisu - investicije!

Naravno, šalim se. Ali, ono što je investicija za pojedinog privrednog subjekta - ne mora da bude za državu ... 

OPŠTE JE PRAVILO - U MAKROEKONOMIJI SE  INVESTICIJAMA SMATRAJU SAMO ONI TOKOVI KOJI VODE STVARANJU NOVOG KAPITALA (I=K)

Dakle, pazite! U investicije će spadati:

  • investicije u osnovna sredstva, to je kada preduzeća kupuju (u zemlji ili inostranstvu, svejedno) postrojenja i opremu;

  • investicije u stambeni prostor, to je kad domaćinstva kupuju nove stanove, kuće, itd.

  • investicije u zalihe (ako se zalihe smanje, ova komponenta biće negativna)

Viploš i Burda o tome kažu sledeće: "Važno je istaći razliku između ove terminologije i one koju često susrećemo u dnevoj štampi, gde se u “investicije” ubraja i kupovina postojeće imovine ili finansijskih instrumenata.  Iako firme često izdaju hartije od vrednosti upravo radi nabavke proizvodne opreme, sama kupovina ili prodaja akcija ne spada u “investicije” u ekonomskom smislu reči, to jest ne znači da dolazi do stvaranja novih proizvodnih kapaciteta.", fusnota 8, strana 28. 

  • Dakle, strane direktne investicije  -   ne moraju biti investicije u makroekonomskom smislu! Preciznije, ako je reč o kupovini nove opreme i novih postrojenja, jedino tada je transakcija tekuća i dolazi do rasta BDP, usled rasta I iz izraza Y=C+I+G+NX.  Sve druge kupovine, recimo, kupovina firme tenderu (US Steel, cementare, itd) samo predstavljaju prenos vlasništva (ono što je investicija za jednu stranu, predstavlja dezinvestiranje za drugu stranu), te se nivo BDP ne menja.  Dakle, novac koji država dobije od prodaje fabrike, ne spada u investicije, ali sve dalje što budući vlasnik kupuje u proizvodnom procesu, jeste investicija! Tehnički, to se beleži ovako.
  • Portfolio investicije predstavljaju kupovinu ili prodaju inostranih obveznica, akcija ili drugih hartija od vrednosti, što spada u trgovinu finansijskom imovinom i nikada ne uvećava BDP, dakle, to nisu investicije u makroekonomskom smislu, ali zabuna nastaje jer se one pod tim imenom beleže u kapitalnom delu platnog bilansa ... tu ima i teškoća druge vrste...  ali ide nekako ,,,

Poslednja izmena: Wednesday, 18 May 2005