Ako ste imali neki problem prilikom korišćenja ovog programa, verovatno je vaš Excel program zaštićen,

odnosno aktivirana je opcija:

Tools/Options/Security/Macro Security/High

 

 

Ono što vi treba da uradite

 je da smanjite nivo zaštite sistema, dakle, ponovo aktivirate redom

Tools/Options/Security/Macro Security

 do opcije Medium,

kada sistem i dalje ostaje zaštićen,

ali ćete onda manuelno da prihvatate ili odbacujete makroe u programima koje koristite.

 

 

Dakle, kada to uradite, pokušajte ponovo, koristeći prilikom ulaska u Excel opciju "Enable Macro".

Time aktivirate program za izbor slučajnih brojeva koji generišu ispitne cedulje.

Srećno!

Poslednja izmena: četvrtak, 31 mart 2005