• Naravno, studenti mogu da izaberu i sopstvenu kombinaciju tema i predlože sopstveni postdiplomski program. Svi ovakvi predlozi veoma su dobrodošli i rado ću ih uvrstiti u zvaničnu listu!

Poslednja izmena: Thursday, 16 February 2008