Ocena

Home
Slajdovi
Testovi
Ocena
Diplomski radovi
Postdiploma ...
Ako vam nije jasno...

 


Način ispitivanja:

 

Konačna ocena studenta utvrđuje se prema formuli:

 

OCENA = 50% ISP +30% KOL + 20 %NAST

gde je:

                  ISP  = ispit na kraju godine (odličan odgovor na sva tri pitanja - 100 poena)

                  KOL = prosečan broj bodova sa tri kolokvijuma (svaki po 100 poena)

                  NAST = prisustvo na nastavi i seminarima, domaći zadaci (ukupno 100 poena)

 

tako na primer imamo

bodovi ocena

95+

85+

75+  

65+

60+ 

 10

  9

  8

  7

  6

 

Ispit na kraju godine je obavezan.

 

*   Kolokvijumi nisu obavezni, ali studenti bez bodova sa kolokvijuma ne mogu računati na neku bolju ocenu. Ocenjivanje je u potpunosti transparentno i objektivno, tako da studenti sami mogu lako da procenite koju ocenu mogu dobiti. Kolokvijum i ispiti se sastoje od kviz-pitanja, kratkih odgovora, da/ne pitanja, kao i  problemskih zadataka (matematički i grafički).

*   Domaći zadaci se daju u neredovnim razmacima, bez unapred  naznačenih datuma. Oni pomažu studentima pri učenju, pružajući im informacije o sopstvenom znanju, a meni o nivou znanja i savladanom gradivu.

*  Prisustvo na nastavi i seminarima biće evidentirano slučajnim izborom dana tokom semestra

 

 

Opravdani izostanci

 

Studenti su dužni da se pridržavaju rokova predaje domaćih zadataka i seminarskih radova. Neopravdano nepridržavanje rokova rezultiraće negativnom ocenom (0 bodova) za aktivnost koju je trebalo izvršiti. Ukoliko postoje opravdani razlozi (bolest ili neki drugi ozbiljniji razlozi) studenti o tome treba da obaveste profesora

 

Kako uspešno savladati ovaj predmet?

 

*  Učite uz papir i olovku:

 

Makroeknomija je predmet kvantitativnog karaktera. Kvantitativni deo gradiva teško se svladava ako student sam ne pristupi rešavanju problemskih zadataka. Iako matematičko predzanje za ovaj predmet nije isuviše zahtevno, određeno elementarno znanje ipak je potrebno. Ako znate da matematika nije Vaša specijalnost, vežbajte i radite više od samog početka. Osnovni pojmovi u ekonomiji biće Vam jasniji i dostupniji ako sami radite zadatke iz udžbenika i problemske zadatke.

                                    

*  Ne izostajte sa predavanja:

 

Udžbenički tekst nije uvijek intuitivno sasvim razumljiv, predavanja dopunjuju praznine.

 

 

* Učite redovno:

 

Kvantitativni predmeti teže se uče i sporije svladavaju. Studenti moraju savladavati gradivo deo po deo. Kampanjsko učenje glavni je razlog padanja na ovom ispitu. Gomilanje neshvaćenog gradiva rezultira poteškoćama u polaganju ovog ispita.

 

*  Dolazite na nastavu spremnni:

 

Predavanja se mnogo lakše prate ako se pre dolaska na nastavu ili seminare pročita zadati deo gradiva

 

*  Pitajte i učestvujte u diskusiji na nastavi i seminarima:

 

Pitajte sve što Vam nije jasno na nastavi ili seminarima, jer je profesor upravo ona osoba koja ima zadatak da Vam objasni nastavni sadržaj, kako biste ga mogli razumeti. Sva su pitanja dobrodošla. Budući da glas profesora može ponekad i da uspava studente, postavljanjem pitanja studenti ostaju budni!

 

*  Učite za ispite uz ispitna pitanja sa sajta:

 

Izbegnite neugodna iznenađenja i neugodnosti padanja na ispitu. Ispitna pitanja,udžbenik i testovi sa sajta su tu da vam u tome pomognu!

 

Home | Slajdovi | Testovi | Ocena | Diplomski radovi | Postdiploma ... | Ako vam nije jasno...

Poslednja izmena: nedelja, 06 novembar 2005