Phone:
      381-11-324-6666
Address:   Kamenička 6
                 11000 Beograd, Srbija
E -mail:     dpopovic@sbb.co.rs
mobile casino


OBAVEŠTENJE ZA SVE ROKOVE

Zadaci se mogu pregledati nakon završenog upisa ocena

STUDENTI TREBA DA DONESU ISPITNU PRIJAVU


Studenti koji su položili u prethodnim rokovima mogu upisati ocenu nakon što se završi upis ocena iz tekućeg ispitnog roka

bodovi sa nastave- po generacijama

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
svi bodovi ukupno  OBAVEŠTENJE
zadaci se mogu pregledati nakon završenog upisa ocena
STUDENTI TREBA DA DONESU ISPITNU PRIJAVU
NAKO TOGA STUDENTI KOJI SU POLOŽILI U PRETHODNIM ROKOVIMA MOGU UPISATI OCENU   redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu
   članica Centra za liberalno-demokratske studije
   i autor ovog sajta. Dobrodošli!!!
Website CounterWebsite Counter
  Home                 Časovi              Linkovi               O meni            Zanimljivosti          Kontakt                                                
DanicaPopovic © 2005.  Privacy Policy