Phone:
      381-11-324-6666
Address:   Kamenička 6
                 11000 Beograd, Srbija
E -mail:     dpopovic@sbb.rs
OBAVEŠTENJE ZA SVE ROKOVE

Zadaci se mogu pregledati nakon završenog upisa ocena

STUDENTI TREBA DA DONESU ISPITNU PRIJAVU


Studenti koji su položili u prethodnim rokovima mogu upisati ocenu na dan upisa ocena u svakom tekućem ispitnom roku

Poeni sa
kolokvijuma i vežbi2018
2017

2016
2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009

 kol+aktivnosti-2018

FEBRUAR 2019
konačni rezultati

JANUAR 2019
konačni rezultati

NOVEMBAR 2018
konačni rezultati

OKTOBAR 2 2018
konačni rezultati

OKTOBAR 2018
konačni rezultati

SEPTEMBAR 2018
konačni rezultati

JULI 2018
konačni rezultati

JUNI 2018
konačni rezultati

APRIL 2018
konačni rezultati

FEBRUAR 2018
konačni rezultati

DECEMBAR 2017
konačni rezultati

OKTOBAR 2017
konačni rezultati

SEPTEMBAR 2017
konačni rezultati

JULI 2017
konačni rezultati

JUNI 2017
konačni rezultati

APRIL 2017
konačni rezultati

FEBUAR 2017
konačni rezultati

JANUAR 2017
konačni rezultati

DECEMBAR 2016
konačni rezultati

OKTOBAR 2 2016
konačni rezultati

OKTOBAR 2016
konačni rezultati

SEPTEMBAR 2016
konačni rezultati

JULI 2016
konačni rezultati

JUNI 2016
konačni rezultati

MAJ 2016
konačni rezultati

JANUAR 2016
konačni rezultati

NOVEMBAR 2015
konačni rezultati

OKTOBAR2 2015
konačni rezultati

OKTOBAR 2015
konačni rezultati

SEPTEMBAR 2015
konačni rezultati

JULI 2015
konačni rezultati

JUNI 2015
konačni rezultati

MAJ 2015
konačni rezultati

JANUAR 2015
konačni rezultati

DECEMBAR 2014
konačni rezulta
ti

OKTOBAR 2 2014
konačni rezultati

OKTOBAR 1 2014
konačni rezultati

SEPTEMBAR 2014
konačni rezultati


JULI 2014
konačni rezultati


JUNI 2014
konačni rezultati

APRIL 2014
konačni rezultati

FEBRUAR 2014

konačni rezultati

JANUAR 2014
konačni rezultati

DECEMBAR 2013
konačni rezultati

OKTOBAR 2013
konačni rezultati

SEPTEMBAR 2013

konačni rezultati

JULI 2013

konačni rezultati

JUNI 2013

konačni rezultati

APRIL 2013
konačni rezultati

FEBRUAR 2013
konačni rezultati

JANUAR 2013
konačni rezultati

DECEMBAR 2012
konačni rezultati


OKTOBAR 2 2012
konačni rezultati

OKTOBAR 2012

Konačni rezultati

SEPTEMBAR 2012
Konačni rezultati

JULI 2012
Konačni rezultati

JUNI 2012
Konačni rezultati


FEBRUAR 2012
Konačni rezultati

JANUAR 2012
Konačni rezultati

OBAVEŠTENJE
zadaci se mogu pregledati nakon završenog upisa ocena
STUDENTI TREBA DA DONESU ISPITNU PRIJAVU
NAKO TOGA STUDENTI KOJI SU POLOŽILI U PRETHODNIM ROKOVIMA MOGU UPISATI OCENU   redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu
   članica Centra za liberalno-demokratske studije
   i autor ovog sajta. Dobrodošli!!!
Website CounterWebsite Counter
  Home                 Časovi              Linkovi               O meni            Zanimljivosti          Kontakt                                                
DanicaPopovic © 2005.  Privacy Policy