br. datum dan
oblast
tematska jedinica
     
1 ned
2
21.2
utor

ispit-kolokvijumi

 Ekonomija u jednoj lekciji,       slajdovi vesti 1,   vesti2
     
Država nije - preduzeće

4
22.2
sreda
1. Šta je makroekonomija?  Uvodna poglavlja
2 ned
6
28.2
utor
 2. Makroekonomski bilansi nastavak

vesti 1   vesti 2

8 1.3
sreda
vežbe - BDP i zadaci
3 ned
10
7.3
utor
3. Osnove privrednog rasta prvi čas   vesti 1  Ekonomisti i matematika?
12
8.3
sreda
drugi čas
4 ned
14
14.3
utor
4. Objašnjenje dugoročnog privrednog rasta slajdovi je li ekonomija nauka
16
15.3
sreda
nastavak
5 ned
18
21.3
utor
5. Tržište rada slajdovi

kraj recesije?

20
22.3
sreda
nastavak
6 ned
22
28.3
utor
6. Novac, cene i devizni kurs na dugi rok slajdovi

Srpska stopa nezaposlenosti-netačna?

24
29.3
sreda
7. Intertemporalno budžetsko ograničenje                                slajdovi
7 ned
26
4.4
utor
  Dan studenata
28
5.4
sreda
nastavak  
8 ned
30
11.4
utor
8. Tražnja privatnog sektora: potrošnja i investicije slajdovi Šta se desilo sa kineskim suficitom?
32
12.4
sreda
9. Novac i monetarna politika slajdovi
9 ned
34
18
utor
9 i 10. Makroekonomska ravnoteža na kratak rok
slajdovi Institut krajnjeg poverioca i kako je Tramp bankrotirao četiri puta
36
19
sreda

                               nastavak

10 ned
38
25
utor
EU: bratstvo i jedinstvo? rezime predavanje - HE Johannes Eigner, Ambassador of the Republic of Austria
40
26
sreda
10. AS - AD model i video igra- Kako biti predsednik SAD slajdovi  slajdovi 2

SAD počinje trgovinski rat sa Kanadom

Kanada treba da fiksira kurs

11 ned
42
2
utor
prvomajski praznici

44
3
sreda
11. Međunarodni tokovi kapitala i makroekonomska ravnoteža slajdovi
12 ned
46
9
utor
12. Autput, zaposlenost i inflacija slajdovi Filipsova kiva u Grčkoj (sam kraj teksta)


Sve što treba da znate o međunarodnoj ekonomiji,
u 70 reči
48
10
sreda
13. Agregatna tražnja i agregatna ponuda

13 ned
50
16
utor
14. Finansijska tržišta slajdovi

Je li nemačka politika neuravnotežena ili otkačena

52
17
sreda
15. Devizni kurs slajdovi
14 ned
54
23
utor
16. Politika upravljanja tražnjom slajdovi China's Largest Ghost City Is Now Almost Completely Full - But ...

Subprime car buble?
56
24
sreda
17. Fiskalna politika, dug i emisiona dobit slajdovi
15 ned
58
30 utorak     predavanje - Julian Harston
60
31 sreda 18. Ekonomske politike na dugi rok 19. Konstrukcija međunarodnog monetarnog sistema    
  Home                 Časovi              Linkovi               O meni            Zanimljivosti          Kontakt                                                
DanicaPopovic © 2005.  Privacy Policy