Phone:
      381-11-324-6666
Address:   Kamenička 6
                 11000 Beograd, Srbija
E -mail:     dpopovic@sbb.co.rs
     
     
   


Na ovu stranicu mogli ste da pristupite samo nedelju dana nakon završenog časa. Posle toga stranica se automatski gasi.

         
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
APRIL  07  

arrow Žene da plaćaju manji porez?

arrow
 Nema kredita bez vlade

arrow  Wolfowitz neće ...
arrow  Wolfowitz mora da ide ...
arrow  Zastava on the road again...
hammmer
MART  07  

arrow  Redizajnirajmo NIP - Hirshofer
arrow  Ako plaćate porez, treba ovako...
arrow  MMF: Promenite ekonomsku politiku! Glas
arrow  Indija - odličan ministar     finansija, šteta što ne izvoze..
arrow  A šta kaže guverner Jelašić?
arrow  Hiršhofer u Politici

FEBRUAR  07  

velasquezarrowA guverner kaže ...
arrowMMF piše-ponovo!
arrow Piše nam MMF - prodajte javna preduzeća!
arrow
 
Izjava meseca - ako postoji tržište na kome građani vraćaju 99 odsto preuzetih obaveza, a privreda 95 odsto, kao što je u Srbiji ne može se govoriti o neuređenom tržištu - pa pošto svi vraćaju kredite, zašto kontrolišete banke, pita se Dugalić!

JANUAR  07  
DECEMBAR 06  

arrow  ranije vesti   hammmer  


8. oktobar 2005, Sava centar
Četiri godine tranzicije u Srbiji
Studija


8. oktobar 2005, Sava centar
Četiri godine tranzicije u Srbiji
Studija

   redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu
   članica Centra za liberalno-demokratske studije
   i autor ovog sajta. Dobrodošli!!!
  Home                 Časovi              Linkovi               O meni            Zanimljivosti          Kontakt                                                
DanicaPopovic © 2005.  Privacy Policy