br. datum  
tematska jedinica
1 ned 4 23. feb


vežbe
ispit-kolokvijumi

Uvodno poglavlje
Zakon komparativnih prednosti
Trampov carinski rat
Većina nezadovoljna
2 ned 8 2. mart Poglavlje 2 - Zakon komparativnih prednosti

Ko je veći protekcionista - SAD, EU ili Kina?
Sada i carine na čelik ...

3 ned 12 9. mart Poglavlje 3 - Standardna teorija međunarodne razmene


Trump's most trusted & market-friendly CEA Gary Cohn resigns
4 ned 16 16.mart Poglavlje 4 - Tražnja i ponuda, krive relativne
ponude i odnosi razmene
graph of WTI and Brent crude oil price, as explained in the article text

Prognoza cene nafte 2018 - 2050 How Oil Prices Could Rise Above $200 a Barrel

5. ned 20 23. mart Poglavlje 5 -Raspoloživost faktora i Hekšer–Olinova teorija
6. ned 24 30. mart 6. Ekonomija obima, nesavršena konkurencija i međunarodna razmena
7. ned 28 6. april Veliki petak
8 ned 32 13. april   vežbe - nadoknada
9 ned 36 20. april 7. Privredni rast i razmena


Poglavlja 8: Ograničenja u razmeni : carineTrampov-carinski-rat - Odmazda

Airbus - Boeing: WTO o subvencijama

10 ned 40 27. april 9. Necarinske barijere i novi protekcionizam

10. Ekonomska integracija: carinske unije i zone slobodne trgovine
11 ned 44 4. maj   priprema za kolokviijum
kolokvijum, 5. maj, raspored
12 ned 48 11. maj 11. Međunarodna razmena i privredni razvoj Stolper Samjuelson u praksi
SAD - trgovinski rat sa Kanadom

Kanada treba da fiksira kurs

12. Međunarodno kretanje resursa i multi-nacionalne korporacije


Sve što treba da znate o međunarodnoj ekonomiji, u 70 reči  
13 ned 52 18. maj 13. Platni bilans konsultacije, sredom 12-14h, kabinet 510 For US President Trump, the measure of a country’s economic strength is its current-account balance?
14. Devizna tržišta i devizni kursevi
14 ned 56 25. maj 15. Određivanje deviznog kursa

Nova valuta - bitkoin
https://www.bitcoin.com/

Airbus - Boeing: WTO o subvencijama

15 ned 60 1. jun